Spotkanie Klubu Wolontariusza

Wczoraj odbyło się u nas spotkanie integracyjne osób chcących przystąpić do Klubu Wolontariusza przy Centrum Usług Społecznych w Goleniowie. Na początku zebrani ustalili i przyjęli wspólne zasady pracy. Następnie przyszedł czas na część integracyjną, po tym przedstawiono oferty „pracy” dla wolontariuszy i porozmawiano o oczekiwaniach oraz obawach związanych z działalnością wolontariacką. Kolejne spotkanie klubu zaplanowano

Jak dbać o bezpieczeństwo finansowe seniorów?

Serdecznie zapraszamy, wraz z Komendą Powiatową Policji w Goleniowie, do udziału w debacie publicznej nt. „Jak dbać o bezpieczeństwo finansowe seniorów?”, która odbędzie się 19 października, wtorek, w godzinach 16:00 – 18:00. Udział w spotkaniu wezmą: Pani Irena Henkelman – Powiatowy Rzecznik Konsumentów przy Powiacie Goleniowskim oraz przedstawiciel banku PKO Bank Polski.

Z wizytą w goleniowskich szkołach

W środę, 13 października, pracownicy CAL oraz CUS odwiedzili goleniowskie szkoły, celem wizyty było zaproszenie wszystkich chętnych do włączenia się w działalność wolontariacką. Spotkanie organizacyjne dla osób chcących działać w klubie wolontariatu przy CUS w Goleniowie odbędzie się 18 października (poniedziałek) o godzinie 16:30 w Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie.

Prezentacja wyników diagnozy

W ubiegły piątek, 8 października, odbyła się u nas prezentacja wyników diagnozy potrzeb mieszkańców i lokalnego potencjału w zakresie usług społecznych. Spotkanie to było jednym z ważniejszych etapów procesu przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych. Podczas jego pierwszej części przedstawiciele Lokalnych Badań Społecznych zaprezentowali dotychczasowe wyniki diagnozy.

I Kongres CUS

W dniach 5-6 października br. mieliśmy okazję uczestniczyć w I Kongresie Centrów Usług Społecznych, który odbył się w Starachowicach. Wydarzenie kierowane było do samorządów, które utworzyły centra usług społecznych lub są w trakcie tego procesu, a także do tych, które dopiero zamierzają utworzyć CUS, jego celem była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Otwarte spotkanie konsultacyjne

Centrum Usług Społecznych w Goleniowie zaprasza na otwarte spotkanie konsultacyjne poświęcone diagnozie potrzeb mieszkańców Gminy i lokalnego potencjału w zakresie usług społecznych. Spotkanie odbędzie się w dniu 8 października 2021 r. w sali Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie przy ul. Wojska Polskiego 28 , od godz. 16:30 do 20:00. W trakcie spotkania podsumowany zostanie proces