Zapraszamy do Centrum Aktywności Lokalnej!

Celem funkcjonowania CAL w Goleniowie jest wzmocnienie społeczności lokalnej (mieszkańców Gminy Goleniów), w tym szczególnie organizacji pozarządowych poprzez: animowanie działań na ich rzecz oraz we współpracy z mieszkańcami i organizacjami, udostępnianie przestrzeni i sprzętu w CAL przy ul. Wojska Polskiego 28 dla organizacji pozarządowych i grup inicjatywnych (formalnych i nieformalnych).