Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Goleniowie

Powiązane organizacje:

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Goleniowie

Jest najstarszym i największym związkiem senioralnym w naszym mieście. Obecnie, łącznie z kołem w Mostach związek liczy ponad 480 członków. Jednym z najważniejszych celów działalności związku jest więc przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu najstarszych osób naszego miasta.

Wybrane powiązane wpisy:

Wybrane powiązane wydarzenia: