Spółdzielnia Socjalna GROMADA

Powiązane organizacje:

Spółdzielnia Socjalna GROMADA

 

Zadaniem Spółdzielni Socjalnej Gromada jest prowadzenie działalności gospodarczej i danie zatrudnienia osobom, które z różnych przyczyn nie są w stanie podjąć pracy na standardowych warunkach.
Przedmiotem działalności spółdzielni jest przede wszystkim prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków – osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych takim wykluczeniem – w celu ich społecznej i zawodowej reintegracji.

Spółdzielnia Socjalna Gromada została utworzona przez Gminę Goleniów i Stowarzyszenie Horyzont.

 

Wybrane powiązane wpisy:

Wybrane powiązane wydarzenia: