Szkolenie w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W imieniu Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o środki w zakresie  PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  na bezpłatne spotkanie informacyjno-organizacyjne, które odbędzie się dnia 18 listopada 2021 r. (w czwartek) o godz. 15:00 w Centrum Aktywności Lokalnej CAL (ul. Wojska Polskiego 28 w Goleniowie).

Na spotkaniu omówione zostaną ogólne zasady przyznawania pomocy oraz najistotniejsze elementy procedur wyboru i oceny operacji oraz Lokalne Kryteria Wyboru jako podstawa oceny i wyboru operacji przez Radę Oceniającą LGD.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie swojego zgłoszenia na adres e-mail: biuro@szansebezdrozy.pl do dnia 16 listopada do godz. 12.00.

Organizatorem spotkania jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.

Powiązane organizacje: