„Azymut – Samodzielność” – spotkania warsztatowe

W dniach 8 i 9 stycznia w CAL odbyły się kolejne spotkania w ramach projektu „Azymut – Samodzielność”. Pierwszego dnia miało miejsce spotkanie organizacyjne kadry trenerów samodzielności. Z kolei w drugim dniu, uczestnicy jak i ich rodziny brały udział w zajęciach integracyjno-animacyjnych (m.in. treningu umiejętności społecznych) ukierunkowanych na dalsze poznanie i otwarcie się uczestników.

Celem głównym projektu „Azymut – Samodzielność” jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w mieszkaniach wspomaganych.

Powiązane organizacje: