„Bezpieczna przyszłość” – laboratorium lokalne

Dziś w CAL w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość Osób z NI – testowanie modelu” odbyło się laboratorium lokalne. Spotkanie było podzielone na dwie części, w pierwszej udział wzięli koalicjanci Koalicji Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, natomiast w drugiej uczestnicy projektu z rodzinami.

Laboratorium jest formą badania w działaniu, na które składa się między innymi moderowana dyskusja grupowa z przedstawicielami podmiotów instytucjonalnych oraz z przedstawicielami kręgów wsparcia i osób niepełnosprawnych, wokół których tworzone są kręgi.

Moderowane dyskusje grupowe (moderated group discussion – MGD) to uelastyczniona, dopasowana do realiów projektu, forma zogniskowanego wywiadu grupowego. Metodologia MGD przewiduje m.in. możliwość rozwijania w dyskusji „wątków samobieżnych”, wywoływanych refleksjami uczestników dyskusji, a nie przez pytaniami ze scenariusza MGD. 

Dyskusja była moderowana przez dwóch badaczy Uniwersytetu Warszawskiego (dr hab. Marek Rymsza oraz dr hab. Bohdan Skrzypczak), co umożliwiło przedstawienie przez nich wniosków już w końcowej części spotkania. 

Powiązane organizacje: