Bezpłatne spotkania z Animatorem Społeczności Lokalnej

Animator Społeczności Lokalnej. Szukasz pomysłów na działania w Twojej wsi lub masz pomysł i potrzebujesz pomocy w jego realizacji?

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zaprasza mieszkańców obszaru LGD na BEZPŁATNE spotkania z Animatorem w zakresie:

*     zajęć animacyjno-integracyjnych mieszkańców Twojej wsi

*     szkoleń nt. możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy oraz pomoc przy ich sporządzeniu

*     pomocy przy tworzeniu dokumentów strategicznych dla Twojej wsi

*     organizacji spotkań z mieszkańcami nt. wizji zmian wsi, zwiększenia oferty kulturalno-edukacyjnej, zwiększenia zainteresowania turystyką wiejską i produkcją eko-żywności

*     informowania o możliwościach wsparcia dla organizacji pozarządowych, w tym współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi (NGOs), ochotniczymi strażami pożarnymi (OSP), grupami nieformalnymi (GN), klubami seniora (KS)

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: https://szansebezdrozy.pl/aktualnosci/animator-spolecznosci-lokalnej-ruszaja-zapisy-na-bezplatne-spotkania-z-animatorem/”

Powiązane organizacje: