Debata publiczna

Wczoraj o godz. 17:00 odbyła się debata publiczna na której omówiono zadania realizowane w ramach polityki senioralnej w roku 2019 oraz przedstawiono wstępne wyniki diagnozy aktywności społecznej mieszkańców Gminy Goleniów. W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób, byli to przedstawiciele środowisk senioralnych, organizacji pozarządowych oraz samorządu.

Debata rozpoczęła się od omówienia realizacji polityki senioralnej w naszej gminie w bieżącym roku. Zebrani podczas wspólnej dyskusji wskazali, które działania ich zdaniem są niezbędne do wykonania w roku 2020 oraz na które trzeba zwrócić szczególną uwagę, czyli: potrzebę zwiększenia promocji usługi teleopieki oraz stworzenie Dziennego Domu Pobytu. W tej części spotkania wystąpił również przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie, sierż. sztab. Adam Zygmański, który podniósł świadomość w zakresie stopnia bezpieczeństwa osób starszych.

W drugiej części spotkania przedstawiliśmy wstępne wyniki diagnozy aktywności społecznej mieszkańców Gminy Goleniów, na które złożyły się:

  • badań ilościowe – w formie ankiet,
  • badań jakościowe – w formie mapowania miejsc, społecznego labiryntu, procesu skojarzeń oraz  badania w działaniu (obserwacja uczestnicząca w trakcie realizacji pikników rodzinnych).

Po zapoznaniu się z diagnozą doszło do ponownej wymiany zdań nt. relacji między mieszkańcami, ich stosunku do miejsca zamieszkania oraz potrzeb i oczekiwań.

Spotkanie zakończyło się wspólną kolacją.

W załączeniu do pobrania:

Powiązane organizacje: