Dokąd zmierza polityka społeczna w Goleniowie i Greifswaldzie?

W środę, 9 września, odbyło się pierwsze z czterech spotkań w ramach projektu „Dokąd zmierza polityka społeczna w Goleniowie i Greifswaldzie? Wohin steuert die Sozialpolitik in Goleniów und Greifswald?” – realizowanego na obszarze Euroregionu Pomerania, w Polsce i w Niemczech.

Celem spotkań i warsztatów jest podniesienie wiedzy nt. systemów wsparcia w Polsce i w Niemczech, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań wsparcia rodzin i osób oraz integracja uczestników.

Uczestnikami środowego spotkania byli pracownicy służb społecznych i organizacji pozarządowych z Goleniowa oraz z Greifswaldu. Jego program obejmował m.in.: wykład wprowadzający nt. polityki senioralnej w Gminie Goleniów, pracę w polsko-niemieckich grupach roboczych, których celem było określenie nowych wyzwań i działań w zakresie działań z seniorami. Dodatkowo odbyły się warsztaty pieczenia chleba i wyrobu pierogów oraz zajęcia integracyjne.

Z tego miejsca chcemy podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego spotkania.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania)

Powiązane organizacje: