Goleniowskie Kręgi Wsparcia

Za nami kolejne spotkanie Koalicji Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych mającej na celu wypracowanie zintegrowanego systemu wsparcia środowiskowego osób niepełnosprawnych w naszej gminie.

Podczas dzisiejszego spotkania w CAL został zaprezentowany, przez Panią Joannę Mucek, „System Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością w Dublinie” (model irlandzki). Następnie koalicjanci omówili przeprowadzenie badania mającego na celu zdiagnozowanie potrzeb osób niepełnosprawnych z punktu widzenia tych osób. Badanie koncentrować się będzie na zdiagnozowaniu i zweryfikowaniu potrzeb specyficznych dla różnych grup osób niepełnosprawnych, będących konsekwencją posiadanych dysfunkcji. Na koniec spotkania omówiono przeprowadzenie w gminie Goleniów, przy pomocy koalicji, kampanii społecznej przybliżającej osoby z niepełnosprawnością społeczności lokalnej.

Powiązane organizacje: