Kierunek samodzielność

W ubiegłym tygodniu w CAL odbyło się pierwsze spotkanie trenerów samodzielności i gminnych doradców dotyczące projektu „Azymut – Samodzielność”. Celem głównym projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w mieszkaniach wspomaganych.

W Gminie Goleniów powstaną cztery mieszkania wspomagane, obecnie trwa ich budowa.

Program „Azymut – Samodzielność” realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego WZ, we współpracy z Fundacją SYNAPSIS.

Powiązane organizacje: