Koalicja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Wczoraj, 22 marca br., odbyło się kolejne spotkanie dotyczące projektu „Bezpieczna przyszłość Osób z NI – testowanie modelu”. Uczestniczyły w nim instytucje z terenu powiatu goleniowskiego, a szkolenie dotyczyło zawiązania Kolacji Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Koalicja jest dobrowolnym porozumieniem zawartym pomiędzy instytucjami samorządowymi  i państwowymi, organizacjami i stowarzyszeniami mieszkańców, grupami nieformalnymi, przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi w celu wypracowania zintegrowanego systemu wsparcia środowiskowego osób niepełnosprawnych w tym z NI i ich rodzin w społeczności lokalnej w kierunku bezpiecznej przyszłości. Podczas spotkania opracowywano m.in. cele przyszłej kolacji w gminie Goleniów.

Powiązane organizacje: