Kolejne konferencje za nami

Często bierzemy udział w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach i wyjazdach studyjnych, gdzie staramy się zapoznawać z dobrymi praktykami i czerpać inspiracje. To naprawdę ważne, aby rozwijać się i poszerzać swoje horyzonty. Ale tym razem było trochę inaczej! ????
W tym tygodniu to MY staramy się podzielić naszą wiedzą i doświadczeniem, którego sporą część zdobyliśmy dzięki współpracy z WAMI.

Julita w dniach 21-22 września brała udział w wymIaNNa – porozmawiajmy o innowacjach społecznychInnowacje społeczne, która odbywała się w Gdyni – Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia i Gdańsku, a jej celem jest wspólna rozmowa i wymiana doświadczeń związanych z innowacjami społecznymi, a więc z nowymi sposobami działania, usługami, a także przedmiotami i urządzeniami, które lepiej niż dotychczas odpowiadają na realne potrzeby społeczne. Podczas tego wydarzenia Julita była współprowadzącą sesji „Przychodzi Kowalska do Centrum Usług Społecznych a tam innowacje”, gdzie dzieliła się swoją wiedzą nt. Centrum Kręgów Wsparcia w Goleniowie oraz tego czym są i jakimi innowacyjnymi działaniami zajmują się Centra Usług Społecznych.
Łukasz natomiast wziął udział w konferencji „EKONOMIA SPOŁECZNA ORAZ JEJ WPŁYW NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ POMORZA ZACHODNIEGO” organizowanej prze Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie „Aktywne OWES”, która odbywała się w Szczecinie – Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 20 i 21 września. Był on jednym z uczestników panelu dyskusyjnego „rozwój lokalny w kontekście ekonomii społecznej – od diagnozy po rozwiązania”. Podczas tej dyskusji poruszono wiele ważnych zagadnień, takich jak diagnoza lokalna a planowanie biznesu społecznego czy przygotowanie na zmiany w ekonomii społecznej.
Z tego miejsca chcielibyśmy serdecznie podziękować organizatorom obu tych wydarzeń za zaufanie i możliwość podzielenia się naszymi doświadczeniami oraz punktem widzenia. To dzięki Wam i naszej wspaniałej lokalnej społeczności, możemy rozwijać się i tworzyć pozytywny wpływ na nasze otoczenie. |

Powiązane organizacje: