Konferencja Model Kręgów Wsparcia – Kierunek Deinstytucjonalizacja w Senacie RP

Serdecznie zapraszamy do udziału on-line w konferencji „Model Kręgów Wsparcia – Kierunek Deinstytucjonalizacja”. Program konferencji oraz link do transmisji w po kliknięciu w przycisk „Czytaj dalej”.


Model Kręgów Wsparcia wprost odpowiada na potrzebę deinstytucjonalizacji i społecznego włączenia osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. To nowoczesny, zgodny z Konwencją ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami i niezbędny z perspektywy wyzwań polityki społecznej model umożliwiający faktyczne prowadzenie w Polsce procesu deinstytucjonalizacji. Model realizuje również Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030. Więcej na: www.kregiwsparcia.pl.

Program

Konferencja Model Kręgów Wsparcia – Kierunek Deinstytucjonalizacja w Senacie RP – YouTube

Powiązane organizacje: