,,Korpus Wsparcia Seniorów”

Centrum Usług Społecznych w Goleniowie przystąpiło do realizacji II modułu Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. opieki na odległość.

Program jest adresowany do mieszkańców Gminy Goleniów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

W związku z powyższym 3 sierpnia gościliśmy w CAL przedstawiciela firmy SiDLY – głównego realizatora, od którego zostały zakupione 63 opaski bezpieczeństwa. Na szkoleniu, na które zostali zaproszeni seniorzy, biorący udziału w programie, Pan Rafał Pizoń zaprezentował opaskę, powiedział jak ją użytkować i jakie ma funkcje a także udzielił odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania.

Powiązane organizacje: