Nabór na streetworkerów

Centrum Usług Społecznych w Goleniowie zaprasza do nabycia doświadczenia jako streetworker. Zaakceptowanym osobom oferujemy cykl szkoleń ze streetworkingu, edukacji outdoorowej z elementami urban outdoor i neurobiologii (szkolenia w weekendy w m-c IV-VI) oraz pracę w parach na umowę zlecenie w wymiarze 20 godzin w m-cu, która obywać się będzie w siedmiu obszarach Goleniowa od 1.07 do 30.11.2024 r. Wszystkie działania będą realizowane w Goleniowie.

ℹ️ Osoby zaineresowane proszę o kontakt na adres e-mailowy📧 dyrektor@cus.goleniow.pl do dnia 20.03.2024r.

Działania realizowane w ramach pilotażowego projektu KPF-0048-24 „Goleniów • Greifswald / SILNI RAZEM – Streetworking – nasza wspólna idea”, dofinansowane są z Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska. Projekt dofinansowany ze środków rezerwy celowej budżetu państwa

Powiązane organizacje: