Nabór wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na podstawie uchwały Nr L/572/14 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań. Termin składania wniosków: do 30 stycznia 2020 r. do godz. 15:00.

Wymagane dokumenty można pobrać w Biuletynie Informacji Publicznej. Wszelkich informacji o naborze wniosków udziela Konrad Nowak codziennie w godzinach pracy urzędu, tel. 91 46 98 238.

Regulaminu pracy zespołu ds. inicjatyw lokalnych jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powiązane organizacje: