Nowa organizacja w CAL

Miło nam ogłosić, iż w Centrum Aktywności Lokalnej będzie miała siedzibę kolejna organizacja pozarządowa: Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy.

Podstawowymi celami TPRIiG jest:

  • dążenie do zachowania dziewiczego charakteru rzek Iny, Gowienicy i Wołczenicy, naturalnych
    ich walorów oraz poprawy stanu czystości wody,
  • walka z kłusownictwem i trucicielami wody oraz wszelkimi przejawami dewastacji rzek, ich mieszkańców i dorzecza,
  • propagowanie idei ekologii i ochrony środowiska naturalnego w społeczeństwie, w szczególności wśród młodzieży,
  • kształtowanie etyki wędkarskiej wśród wszystkich wędkarzy,
  • działanie i wspieranie działań w kierunku zachowania i przywracania ginących, zagrożonych
    gatunków fauny i flory w dorzeczu rzek Iny, Gowienicy i Wołczenicy.

Powiązane organizacje: