OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA WOLONTARIUSZA

5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. W związku z tym w środę, 14 grudnia, w CAL odbyło się spotkanie dla wolontariuszy podczas, którego podziękowaliśmy im za ich pasję uśmiech i chęć działania. Przygotowano również dla nich słodki poczęstunek oraz upominki.

W spotkaniu brali udział wolontariusze z Klubu Wolontariatu przy Centrum Usług Społecznych w Goleniowie, nad którymi opiekę sprawuje Pani Anna Podlewska oraz Centrum Wolontariatu i Mentoringu Seniorów, którym koordynuje Pani Wiesława Pietrukaniec.
Chcielibyśmy życzyć wszystkim wolontariuszom, aby ich działania przynosiły jak najwięcej uśmiechu i radości!

Powiązane organizacje: