Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. W związku z tym w piątek, 8 grudnia, w Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie odbyło się spotkanie dla wolontariuszy podczas, którego dyrektor Centrum Usług Społecznych w Goleniowie, Pan Zbigniew Łukaszewski podziękował im za ich pasję uśmiech i chęć działania. Dla zebranych przygotowano słodki poczęstunek  oraz upominek, za oprawę artystyczną spotkania odpowiadał Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Goleniowskiej Ina.

Oprócz poczęstunku i części artystycznej odsłuchano kilku nagrań z podziękowaniami od naszych mieszkańców, którzy wyrazili swoją wdzięczność za okazaną dobroć i poświęcony czas. Towarzyszyły temu łzy wzruszenia i poczucie, że warto pomagać.
W spotkaniu brali udział wolontariusze z Klubu Wolontariatu przy Centrum Usług Społecznych w Goleniowie, nad którymi opiekę sprawuje Pani Anna Podlewska oraz Centrum Wolontariatu i Mentoringu Seniorów, którym koordynuje Pani Wiesława Pietrukaniec.
Chcielibyśmy życzyć wszystkim wolontariuszom, aby ich działania przynosiły jak najwięcej uśmiechu i radości!
W załączeniu umieszczamy też fraszkę Pana Ryszarda Macula, która została przygotowana specjalnie na tą okazję.

Powiązane organizacje: