Odprawa Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Od 7 stycznia swoją działalność kontynuuje również Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W/w osoby mogą skorzystać ze wsparcia psychologa, prawnika, a także otrzymać pomoc finansową np. w postaci bonów żywnościowych/towarowych.

Dyżur osoby pierwszego kontaktu odbywa się w każdy wtorek w godzinach od 14.00 do 20.00 oraz pod numerem telefonu 668-864-212.

Dnia 29 stycznia w Policach odbyła się odprawa Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Na spotkaniu m.in. podsumowano rok 2019, ustalono wytyczne i rekomendacje na rok 2020, a także określono standardy udzielania pomocy przez osoby I kontaktu.

W roku 2019 z pomocy z ramienia Lokalnego Punktu w Goleniowie skorzystało 8 osób (niektóre kilkukrotnie).

Powiązane organizacje: