Ogólnopolski Dzień Otwarty Komorników Sądowych

Dzień Otwarty Komorników Sądowych to okazja, żeby dowiedzieć się więcej o przepisach, egzekucji sądowej i pracy komorników sądowych. 26 listopada o godz. 10:00 w CAL odbędzie się spotkanie z komornikiem sądowym, który udzieli wyczerpujących informacji i odpowiedzieć na wszystkie pytania. Hasło tej edycji brzmi „Lepiej to wiedzieć! Nowe zadania komorników sądowych”.

Celem powyższego projektu jest przekazanie jak najszerszemu gronu zainteresowanych informacji o pracy komornika sądowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego nowych uprawnień i obowiązków procesowych, w tym obowiązku i trybu doręczania przez komorników korespondencji procesowej, jak również obowiązku badania przedawnienia roszczeń w toku postępowania egzekucyjnego

Akcja organizowana jest przez Krajową Radę Komorniczą oraz rady izb komorniczych.

Powiązane organizacje: