Otwarte spotkanie konsultacyjne

Centrum Usług Społecznych w Goleniowie zaprasza na otwarte spotkanie konsultacyjne poświęcone diagnozie potrzeb mieszkańców Gminy i lokalnego potencjału w zakresie usług społecznych. Spotkanie odbędzie się w dniu 8 października 2021 r. w sali Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie przy ul. Wojska Polskiego 28 , od godz. 16:30 do 20:00. W trakcie spotkania podsumowany zostanie proces diagnozy potrzeb mieszkańców Gminy Goleniów, omówione zostaną również najważniejsze wyniki diagnozy.

Zachęcamy do udziału wszystkie zainteresowane osoby.

Diagnoza potrzeb mieszkańców i lokalnego potencjału w zakresie usług społecznych jest ważnym etapem w procesie przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie w Centrum Usług Społecznych, realizowanym w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest rozwój wysokiej jakości usług społecznych dla wszystkich mieszkańców Gminy Goleniów, odpowiadających na ich potrzeby i oczekiwania.

 

Powiązane organizacje: