Panel ekspertów

Za nami drugie wewnętrzne seminarium w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość”. Spotkanie odbyło się w czwartek, 24 października. W CAL zjawili się uczestnicy projektu wraz z rodzinami, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, w sumie ponad pięćdziesiąt osób.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego wstępu na temat projektu i kilku słów na temat jego uczestników. Następnie przedstawiono pierwsze wyniki diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych z ich punktu widzenia, opracowanej na podstawie przeprowadzonych wywiadów kwestionariuszowych.

Kolejnym punktem seminarium był panel ekspertów. Wzięli w nim udział przedstawiciele:

  • Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
  • Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie,
  • Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Goleniowie,
  • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie,
  • Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie,
  • Stowarzyszenia Niepokonani,
  • Środowiskowego Domu Samopomocy w Goleniowie,
  • Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie,
  • Zespołu Szkół w Goleniowie.

Każda z instytucji w 5 minutowym wystąpieniu wyrażała swój pogląd na obecny system wsparcia osób niepełnosprawnych. Po panelu ekspertów nastąpiła sesja pytań i dyskusja. Spotkanie zakończyło się wspólną kolacją.

Powiązane organizacje: