Pieczenie pierników – „Azymut – Samodzielność”

Wczoraj w CAL kolejny raz spotkali się potencjalni uczestnicy projektu „Azymut – Samodzielność”. Wraz z rodzinami wzięli tym razem udział we wspólnym pieczeniu świątecznych pierniczków. Podczas zajęć towarzyszyła im kadra trenerów samodzielności. Było to kolejne spotkanie mające na celu lepsze poznanie się uczestników projektu.

Celem głównym projektu „Azymut – Samodzielność” jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w mieszkaniach wspomaganych.

Powiązane organizacje: