Piknik w Białuniu

W piątek, 17 czerwca, odbył się kolejny piknik integracyjny dla mieszczkańców. Tym razem gościliśmy w Białuniu przy ulicy Parkowej. Podczas imprezy wspierały nas animatorki z 4Fun – urodziny , festyny , animacje dla dzieci. Szczecin i okolice. Piknik był podsumowaniem działań podjętych wspólnie z mieszkańcami, mających na celu zagospodarowenie wspólnej przestrzeni (poprzez dosypanie świeżego piasku do piaskownicy i montażu drewnianego siedziska na murku przy piaskownicy oraz stojaków na rowery – przy pomocy Stowarzyszenia Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych AWIS). Celem pikników integracyjnych jest przede wszystkim stworzenie mieszkańcom możliwość do aktywnego współdziałania, wyłania lokalnych liderów i osób aktywnych oraz podsumowaniu dotychczasowych działań podjętych w danej społeczności. Każdy z piknik integracyjny jest poprzedzony „Spotkaniem przy kawie”, które służy zdiagnozowaniu istniejących trudności a także pomocy w ich przezwyciężaniu.

Powiązane organizacje: