Podjęcie działalności gospodarczej – zapraszamy na bezpłatne szkolenie

W imieniu Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zapraszamy wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o środki w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się we wtorek 4 stycznia 2022r. godz. 10:00 w CAL (ul. Wojska Polskiego 28, 72-100 Goleniów). Kwota wsparcia na to działanie wynosi 100 000 zł. Bezpłatne szkolenie skierowane jest dla osób planujących założenie firmy oraz osób poszukujących na wskazany cel środków finansowych.

 

Na szkoleniu omówione zostaną: zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wraz załącznikami, biznes plan, procedury oceny i wyboru wniosków przez organ decyzyjny Radę LGD oraz ostateczny termin składania wniosków do Lokalnej Grupy Działania.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie swojego zgłoszenia na adres e-mail: biuro@szansebezdrozy.pl do dnia 30 grudnia 2021r. do godz. 10.00. Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 504 062 884  lub e-mailowy: biuro@szansebezdrozy.pl

Powiązane organizacje: