Podpisanie umów z beneficjentami PROW 2014 – 2020

W dniu 2 września, w Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie, w obecności wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego, J. Rzepy, uroczyście podpisano umowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Umowy podpisano z beneficjentami z obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, która obejmuje swoim działaniem powiat goleniowski. Projekty na których realizacje podpisano umowy dotyczą rozwoju istniejącej działalności gospodarczej beneficjentów bądź jej założenia.

Powiązane organizacje: