Podsumowanie debaty społecznej

W czwartek, 20 kwietnia, odbyła się u nas debata społeczna, zorganizowana przez Centrum Usług Społecznych w Goleniowie, poświęcona omówieniu Programu Usług Społecznych (PUS) i odpłatności za usługi społeczne w naszej gminie od 1.09.2023 r. Podczas spotkania przedstawiono: aktualną realizację PUS oraz propozycje odpłatności za poszczególne usługi społeczne. Następnie wszyscy uczestnicy debaty (43 osoby), indywidualnie za pomocą głosów w formie naklejek, zaproponowali poziom odpłatności za poszczególne usługi. Spotkanie zakończyliśmy podsumowaniem oraz wspólną kolacją.

 

Powiązane organizacje: