Podsumowanie debaty

W ubiegły czwartek, 3 listopada, odbyła się u nas debata społeczna, zorganizowana przez Centrum Usług Społecznych w Goleniowie, poświęcona podsumowaniu i omówieniu stopnia wykorzystania funkcjonujących usług w Gminie Goleniów, w ramach Programu Usług Społecznych. Podczas spotkania zaprezentowano i podsumowano dotychczasowe wykorzystanie funkcjonujących usług oraz dyskutowano nt. jakości ich realizacji i zakresów. Warto podkreślić, iż wszyscy zebrani (prawie 50 osób) jednogłośnie przyjęli proponowane zmiany.

Powiązane organizacje: