Pożegnanie zimy

Wraz z początkiem kalendarzowej wiosny odbyło się ognisko pt. „Pożegnanie zimy”. Celem przedsięwzięcia była integracja osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi. W spotkaniu uczestniczyło około 100 osób. Pieczeniom kiełbasek towarzyszył śpiew i tańce. Dzięki współpracy i zaangażowaniu: Klubu „Senior +”, Środowiskowego Domu Samopomocy, przedszkola „Wesołe Smyki”, pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Klubu Wolontariatu przy OPS wszyscy mogliśmy spędzić czas w miłej atmosferze. Nad oprawą muzyczną podczas ogniska czuwali: kabaret „Ramol” Stowarzyszenia Seniorów „Rytm” oraz harcerze z Hufca ZHP Goleniów. Na koniec uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Goleniowie oraz dzieci z przedszkola „Wesołe Smyki” spalili przygotowane Marzanny, aby przywołać wiosnę. Organizatorem spotkania było Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie. Za udostępnienie terenu pod organizację ogniska chcieliśmy serdecznie podziękować Panu Wiesławowi Henkelman.

Powiązane organizacje: