Prezentacja wyników diagnozy

W ubiegły piątek, 8 października, odbyła się u nas prezentacja wyników diagnozy potrzeb mieszkańców i lokalnego potencjału w zakresie usług społecznych. Spotkanie to było jednym z ważniejszych etapów procesu przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych. Podczas jego pierwszej części przedstawiciele Lokalnych Badań Społecznych zaprezentowali dotychczasowe wyniki diagnozy. Następnie zostały przeprowadzone warsztaty stolikowe podczas, których mieszkańcy mieli możliwość zgłoszenia nowych idei oraz wypracowanie zasad dostępności proponowanych usług społecznych. Na koniec wstępnie podzielono środki pieniężne na proponowane usługi społeczne. W spotkaniu udział wzięło prawie 80 osób.

 

Powiązane organizacje: