Punkt pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem SOS Dla Rodziny z dniem 26.02.2019 r. w CAL rozpocznie swoją działalność punkt pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Stowarzyszenie SOS Dla Rodziny świadczy bezpłatna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem a także świadkom i osobom im najbliższym.

W nadchodzących latach działania pomocowe prowadzone będą w ramach „Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Świadkom” w Szczecinie oraz 11 Lokalnych Ośrodkach m.in. w Goleniowie.

Celem podejmowanych działań jest poprawa funkcjonowania, powrót do równowagi psychospołecznej sprzed popełnienia przestępstwa osób pokrzywdzonych przestępstwem, osób im najbliższych oraz świadków. Jednym z głównych zadań jest również wsparcie, rozwój systemu instytucjonalnego pomocy w/w osobom oraz realizacja zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków, a także likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

Dyżur osoby I kontaktu w Lokalnym Punkcie Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Goleniowie będzie się odbywał w każdy wtorek w godzinach od 12:00 d0 18:00 a także pod nr tel. 668 864 212.

Pomoc udzielana jest dzięki współfinansowaniu że środków Funduszu Sprawiedliwości otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Powiązane organizacje: