Seminarium nt. Centrum Usług Społecznych

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców naszej gminy na otwarte spotkanie informacyjne, które odbędzie 27 września o godzinie 13:00 w Urzędzie Gminy i Miasta. Będzie ono poświęcone zasadom funkcjonowania Centrum Usług Społecznych m.in. z organizacjami pozarządowymi, podmiotami z zakresu oświaty, kultury czy sportu.

Logo: oficjalny serwis fotograficzny Kancelarii Prezydenta RP.

Powiązane organizacje: