Skuteczni Pożyteczni 2020

W czwartek (24 września) odbyła się u nas konferencja „Skuteczni pożyteczni 2020”, zorganizowana przez Spółdzielnie Socjalną BTW, poświęcona podmiotom ekonomii społecznej. Udział w niej wzięli m.in. przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz biznesu.

Uczestnicy spotkania mogli uzyskać odpowiedzi na pytania: Jak rozwijać współpracę między sektorem ekonomii społecznej a biznesem i administracją publiczną? Jak wyglądają realia funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej na rynku i ich kooperacja z biznesem oraz jednostkami samorządu terytorialnego? Co oferują klientom indywidualnym i instytucjonalnym spółdzielnie socjalne działające w naszej gminie?

W gronie zaproszonych gości i prelegentów znalazła się Pani Olga Gałek – Specjalista ds. ekonomii społecznej, marki lokalnej, Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych – Małopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej.

Zdjęcia: Organizator

Powiązane organizacje: