Ślady stóp w CAL

Dzięki zastosowaniu metody uwspólniania wiedzy o zjawiskach społecznych w naszym mieście, której pomysłodawcą jest Pan Marek Sztark, stworzyliśmy w CAL „Społeczny Labirynt Goleniowa”. Zadaniem, w które zaangażowało się ponad 30 osób było tworzenie kompozycji przestrzennej: ścieżek labiryntu z – wypełnionych treścią – papierowych śladów stóp. Zawierały one informacje o inicjatywach, pasjach, wydarzeniach, które realizowane są na terenie gminy Goleniów.

Ich sieć powiązań ukazała zbiór indywidualnych refleksji o działalności społecznej w mieście z uwzględnieniem faktów, wydarzeń, dzieł, ludzi, miejsc we wzajemnych relacjach i uwarunkowaniach. Forma przestrzenna uświadomiła uczestnikom wielkość mapy społecznej Goleniowa, jej wielość, różnorodność i obszary. Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom spotkania za udział w nim.

Powiązane organizacje: