Spotkanie Klubu Wolontariusza

Wczoraj odbyło się u nas spotkanie integracyjne osób chcących przystąpić do Klubu Wolontariusza przy Centrum Usług Społecznych w Goleniowie. Na początku zebrani ustalili i przyjęli wspólne zasady pracy. Następnie przyszedł czas na część integracyjną, po tym przedstawiono oferty „pracy” dla wolontariuszy i porozmawiano o oczekiwaniach oraz obawach związanych z działalnością wolontariacką. Kolejne spotkanie klubu zaplanowano 25 listopada (czwartek) o godz. 16:00 w CAL. Opiekę nad klubem wolontariatu sprawuje Pani Anna Podlewska.

Powiązane organizacje: