Spotkanie w ramach programu „Rozwój Lokalny”

W czwartek w CAL odbyło się spotkanie dotyczące przygotowania przez Gminę Goleniów Planu Rozwoju Lokalnego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i partnerzy lokalni gminy.

Program „Rozwój lokalny” ma pomóc wzmocnić spójność społeczną i gospodarczą w Polsce poprzez poprawę jakości środowiska naturalnego oraz jakości życia mieszkańców małych i średnich miast, szczególnie tych, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze i są w stagnacji lub rozwijają się wolno. Program ma pomóc ograniczyć lub nawet odwrócić niekorzystne trendy oraz przyczynić się do poprawy funkcjonowania tych miast, by były atrakcyjnymi miejscami do życia i pracy.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć pod adresem: https://funduszenorweskie.goleniow.pl/

Powiązane organizacje: