Spotkanie z Rodzicami kandydatów na użytkowników mieszkań w ramach projektu AZYMUT – SAMODZIELNOŚĆ

W imieniu Fundacji SYNAPSIS serdecznie zapraszamy na spotkanie rodziców kandydatów na użytkowników mieszkań w ramach projektu AZYMUT – SAMODZIELNOŚĆ.

W celu poznania potrzeb rodziców i użytkowników mieszkań wspomaganych oraz określenia optymalnego dla Państwa zakresu i rodzaju wsparcia specjalistycznego w procesie zwiększania samodzielności osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i Zespołem Aspergera, podczas pobytu w mieszkaniu wspomaganym w ramach projektu Azymut – Samodzielność, zapraszamy na spotkanie dnia 02 października 2019r. o godz. 15.30 w Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie przy ul. Wojska Polskiego 28 z ekspertkami Fundacji SYNAPSIS: Marią Wroniszewską i mec. Marią Jankowską.

Program  spotkania:

Godz. 15:30

1. Warsztaty dotyczące wizji przyszłości dorosłych córek i synów poza domem rodzinnym.

2. Przedstawienie założeń Modelu co do zakresu wsparcia dla rodzin.

3. Przedstawienie katalogu możliwego i przewidywanego wsparcia specjalistycznego, w szczególności prawnego, psychologicznego, dietetycznego, seksuologicznego i innych.

4. Dyskusja i wybór priorytetowych potrzebnych kategorii wsparcia.

Prowadzące:

Maria Wroniszewska – współzałożycielka Fundacji SYNAPSIS. Specjalistka ds. włączenia społecznego osób ze spektrum autyzmu. Jest kierowniczką Programu Autyzm – System XXI, działającego w celu dostosowania regulacji prawnych do potrzeb osób z autyzmem oraz Sekretarzem Prezydium Zarządu międzynarodowej organizacji Autism – Europe. W projekcie Azymut – Samodzielność pełni funkcję Mentora trenerów samodzielności.

Mec. Maria Jankowska – radca prawny, od 2005 r. Rzecznik Praw Osób z Autyzmem przy Fundacji SYNAPSIS z pełnomocnictwem porozumienia AUTYZM-POLSKA, zrzeszającego ponad 50 organizacji, pracujących na rzecz osób z autyzmem. W projekcie Azymut-Samodzielność pełni funkcję Konsultantki prawno-socjalnej.

Powiązane organizacje: