Szkolenie i pizza

W czwartek, 4 maja 2023 roku, 16 radnych Młodzieżowej Rady Gminy wzięło udział w zorganizowanym przez gminę szkoleniu. Celem spotkania było omówienie procedur, interpelacji młodych radnych oraz znalezienie wspólnych rozwiązań dotyczących współpracy z samorządem.

Pomiędzy blokami teoretycznymi w programie znalazł się czas na integrację młodego zespołu. Radni wspólnie z burmistrzami: Tomaszem Banachem i Anitą Jurewicz, opiekunem grupy Marcinem Wojciechowskim oraz Moniką Jasińską, kierownikiem biura Rady – zrobili pizzę!

Powiązane organizacje: