Szkolenie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Dziś w CAL odbyło się bezpłatne szkolenie, przeprowadzone przez Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, dotyczące zasad przyznawania pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Na spotkaniu zostały omówione m.in.: zasady przyznawania pomocy, przygotowania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu oraz zobowiązania wynikające z umowy o przyznaniu pomocy. Uczestnicy szkolenia mieli również możliwość poznać najistotniejsze elementy procedury wyboru i oceny operacji oraz Lokalne Kryteria Wyboru jako podstawę oceny i wyboru operacji przez Radę Oceniającą.

Powiązane organizacje: