Szkolenie z wypełniania Biznesplanu

Dziś w CAL odbyło się szkolenie, przeprowadzone przez Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, z zakresu realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwoju działalności gospodarczej objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20140-2020.

Powiązane organizacje: