Szkolenie z wypełniania Biznesplanu

W imieniu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego serdecznie zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów z wypełniania Biznesplanu, który stanowi załącznik do dokumentacji aplikacyjnej w ramach podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej (PROW 2014-2020). Szkolenie odbędzie się 21 listopada 2018 r. w godz. od 10:00 do 16:00 w Centrum Aktywności Lokalnej (ul. Wojska Polskiego 28, 72-100 Goleniów).

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w szkoleniu do 16.11.2018 r. do godz. 12:00. Osoby zainteresowane mogą zgłosić się telefonicznie pod nr 504 062 884 lub mailowo: biuro@szansebezdrozy.p

Powiązane organizacje: