Szkolenie z zakresu wypełniania wniosków o dofinansowanie (podejmowanie działalności gospodarczej)

Dziś w CAL odbyło się bezpłatne szkolenie, organizowane przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, dla osób fizycznych i przedsiębiorców z zakresu podejmowania  działalności gospodarczej w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się jak prawidłowo wypełnić wniosek o dofinansowanie i na co powinni zwracać szczególną uwagę podczas aplikowania o środki unijne z PROW.

Kolejne szkolenie z zakresu wypełniania wniosku o dofinansowanie (rozwijanie działalności gospodarczej) odbędzie się 25 października br. o godz. 13:00.

Powiązane organizacje: