Uwaga! Zmiany w regulaminie Goleniowskiego Funduszu Aktywizacji Seniorów

W związku z sugestiami z Państwa strony wprowadziliśmy jedną zmianę do Regulaminu Goleniowskiego Funduszu Aktywizacji Seniorów. Zmiana dotyczy punktu 10 (wydłużenie czasu, w którym mogą się odbyć planowane działania) i brzmi on teraz:

10. Dotacje przeznaczone będą na projekty, które spełniają wszystkie warunki:

– ukierunkowane są na rozwój grupy lub/i na rzecz lokalnej społeczności,

– w całości są przygotowane i zrealizowane przez lidera z grupą seniorów, seniorek oraz osób współtowarzyszących,

– nie są działalnością o charakterze politycznym,

planowane działania odbywają się między 11.03.2019 a 30.06.2019 r.

Regulamin

Powiązane organizacje: