Warsztaty wykonywania stroików na wszystkich świętych

W dniach 25 – 26 października w CAL odbyły się warsztaty wykonywania stroików na wszystkich świętych przeprowadzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie. W zajęciach brały udział osoby korzystające ze wsparcia OPS. Ponadto do projektu przystąpił Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Szczecinie oraz uczestnicy programu „Senior +” realizowanego przez Stowarzyszenie Seniorów Relaks. Uczestników podczas zajęć odwiedził również Zastępca Burmistrza Gminy Goleniów Pan Henryk Zajko. Podczas warsztatów wykonano 81 stroików.  Warsztaty prowadziła  Pani Barbara Nowakowska, specjalista pracy socjalnej z działu Pracy Socjalnej i Integracji Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział.

 

Powiązane organizacje: