Warsztaty z OWES

17 i 18 kwietnia odbywały się u nas dwudniowe „Warsztaty Lokalnego Ożywienia Społeczno-Gospodarczego na rzecz aktywizacji mieszkańców i rozwoju Gminy Goleniów” z udziałem przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, sołtysów/sołtysek, wolontariuszy, aktywnych mieszkańców i innych instytucji życia lokalnego.

Podczas warsztatów uczestnicy wspólnie rozmawiali na temat możliwości rozwoju Gminy Goleniów, stworzyli diagnozę potencjałów i problemów gminy, a także wypracowali pomysły na inicjatywy oddolne, z których jedna otrzyma dofinansowanie ze środków projektu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie „Aktywne OWES”.
W związku z tym miło nam ogłosić, iż inicjatywą, która zostanie dofinansowana jest projekt pt. „Piękny ogród przy CAL”.
Prowadzący przedstawili również zewnętrzne źródła finansowania dla projektów społeczno-gospodarczych.
Przed nami jeszcze trzeci dzień szkolenia, który będzie miał miejsce w maju i będzie prezentował wypracowane podczas zajęć materiały.

Powiązane organizacje: