Zajęcia integracyjne uczestników projektu „Azymut – Samodzielność”

29 listopada w CAL mieli przyjemność spotkać się, we wspaniałym gronie, potencjalni uczestnicy projektu „Azymut – Samodzielność”. Wraz z rodzinami wzięli udział w zajęciach integracyjnych. Towarzyszyła im kadra trenerów samodzielności. Była to dla wszystkich wspaniała okazja, żeby lepiej się poznać, otworzyć i dowiedzieć więcej o dalszej współpracy.

Celem głównym projektu „Azymut – Samodzielność” jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w mieszkaniach wspomaganych.

Powiązane organizacje: