Zajęcia muzyczno-ruchowe

Dnia 7 lutego odbyły się kolejne zajęcia muzyczno-ruchowe prowadzone przez Panią Lidię Barbasiewicz. Poprzez śpiew, taniec, grę na instrumentach a także ćwiczenia ruchowe dzieci wprowadzane są nie tylko w świat muzyki, ale również uczą się współdziałania w grupie oraz rozwijają pozytywne zachowania.

Dziecko, które od pierwszych miesięcy życia ma kontakt z muzyką, pełniej się rozwija, szybciej reaguje na bodźce zewnętrzne, ma lepszy kontakt z otaczającym go światem a także rozwija spontaniczność i odwagę w wyrażaniu uczuć oraz emocji. Wszystko to przygotowuje go do lepszego funkcjonowania, czy to w szkole, czy też w życiu codziennym.

Więcej informacji pod nr telefonu 501-620-162 „Lidianna” Usługi i terapie muzyczne.

Powiązane organizacje: